AdBlue®

Raztopina ureje (AdBlue®)

AdBlue® je raztopina izredno kakovostne ureje, posebej razvite za katalizatorje izpušnih plinov SCR (Selective Catalytic Reduction), ki jih vgrajujejo v najnovejše tovornjake in avtobuse, osebna vozila ter kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Z vbrizgavanjem raztopine v katalizator pride do kemične reakcije, ki škodljive dušikove okside (Nox) spremeni v neškodljiv dušik in vodo. Samo z uporabo kakovostne raztopine lahko dosežemo največji možni učinek katalitične konverzije. AdBlue® predpisujejo največji proizvajalci vozil. Kakovost raztopine je zelo pomembna, ustrezati mora standardu ISO 22241. AdBlue® je registrirana blagovna znamka Združenja avtomobilske industrije v Nemčiji ( VDA ).

Skladiščenje in rokovanje

Pri oskrbi vaših novih vozil z AdBlue® je izredno pomembno pravilno skladiščenje in rokovanje s tem sredstvom. Preprečen mora biti vsakršen dostop nečistočam, zelo pomembna pa je tudi temperatura, pri kateri ga hranimo. Sredstvo zamrzne pri temperaturi -11 °C, pri temperaturi nad 30 °C pa že lahko prihaja do kemičnega razpada. Za rezervoarje, črpalke, cevi in natakalne pipe je treba uporabiti materiale, ki so kompatibilni s sredstvom AdBlue®. Pri rokovanju z AdBlujem je treba preprečiti vsakršno kontaminacijo sredstva in zagotoviti zaprt sistem pretakanja.